Ofertes de partenariat per a la participació en projectes europeus

Municipi de Narni, Regió d’Umbria, Itàlia (Programa Erasmus+) - La Regió d'Umbria busca socis per un projecte que té per objectiu establir una cooperació transnacional per analitzar, desenvolupar i representar les capacitats de qualificació que necessiten els joves que viuen en les ciutats petites a llarg termini, per influir les polítiques de formació i als responsables polítics. Data límit per a manifestacions d’interès: 6 de febrer de 2015

Regió de Sicília, Itàlia (Programa Erasmus+) - La Regió de Sicília busca socis per a un projecte que té per objectiu millorar l'aprenentatge al llarg de la vida per promoure una nova ciutadania europea. - Data límit per a manifestacions d’interès: 28 de febrer de 2015 Associació

Alterre Bourgogne, França (Programa Erasmus+) - L 'Associació Alterre Bourgogne de França busca socis per intercanviar diferents métodes i accions que les autoritats locals fan servir per desenvolupar iniciatives territorials de desenvolupament sostenible. Data límit per a manifestacions d’interès: febrer de 2015

Organització ADAPT, Romania (Programa Erasmus+) - Cerca de socis de l'organització ADAPT de Romania. Busquen socis per desenvolupar projectes en les convocatòries d'Erasmus + (Action Key 1 i Action Key 2- Strategic Partnership- Youth Projects).

Municipi de Lugnano, Itàlia (Programa Europa pels ciutadans) - El municipi de Lugnano de la Regió d'Umbria (Itàlia) busca socis per un projecte que té per objectiu reforçar el concepte de ciutadania europea i la integració europea i aprofundir en una part important de la història del segle XX. Data límit per a manifestacions d’interès: 30 de gener de 2015

Plataforma TOC Culture, França (Programa COSME o Europa Creativa) - Cerca de socis de TOC Culture, una plataforma que treballa en l'àmbit de cultura i que vol intercanviar experiències/practiques. Plantegen presentar una proposta al programa COSME o a l’Europa Creativa.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes ofertes de partenariat, poseu-vos en contacte amb la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona Tel.: 934 022 077 - o.europa.eint@diba.cat