Jornada de presentació del projecte IMPACT i dels materials fem tec!

L’objectiu principal del projecte Erasmus+ IMPACT - Impact of entrepreneurship programs in young entrepreneurs’ skills acquisition és la creació d’una eina de mesura de competències transversals en joves participants en activitats de promoció de l’emprenedoria aportats pel socis: Bridging to the future (Regne Unit), Asociación Jóvenes Solidarios (Espanya), Spoleczna Akademia Nauk (Polònia), Câmara Municipal de Estarreja (Portugal) i Oficina del Pla Jove (Catalunya).

El projecte parteix de la recerca EntreComp, publicada el 2016 per la Comissió Europea, on es defineix l’emprenedoria com una competència transversal que afecta totes les esferes de la vida: des de la cura personal a la participació activa en la societat, (re)entrar al mercat laboral com a persona ocupada o autoocupació i també com a start up (cultural, social o comercial).

Durant la present fase del projecte, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i Spoleczna Akademia Nauk (Polònia), s’està seleccionant, d’entre les 15 habilitats que EntreComp considera que composen l’emprenedoria, quines s’intentarà monitoritzar i definir les evidències sobre el seu grau d’assoliment.

L’OPJ contribuirà al projecte amb l’aplicació dels materials fem tec! i s’invitarà tots els ens locals que les utilitzen a participar en la fase de validació de l’eina i difusió de resultats.

El proper 16 de març celebrarem al Pati Manning de Barcelona la jornada fem tec! treballem l’emprenedoria a classe i al carrer! on es facilitarà tota la informació relativa al projecte i als materials fem tec!.