Disponibles els documents de la Sessió d’actualització sobre protecció de dades en el treball amb joves

Amb l’assistència de 126 persones, majoritàriament tècnics municipals de l’àmbit de Joventut, en aquesta sessió d’actualització professional, organitzada per l'Oficina del Pla Jove, Carme Sánchez Ors, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, va fer una exposició molt aclaridora sobre les novetats que comportarà l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en el treball amb joves i adolescents. Per la seva banda, Sergio Dueñas Sánchez, de la Direcció de Serveis Jurídics de la corporació, va respondre els dubtes plantejats prèviament a la jornada pels professionals de joventut i finalment, els dos ponents van contestar les nombroses qüestions plantejades entre l’auditori.

Trobareu més informació sobre la jornada i la documentació lliurada als assistents en aquest enllaç.

1
Etiquetes:
formació