Estàs pensant en potenciar la participació dels joves dins dels instituts?

La Direcció General de Joventut impulsa una nova edició del Programa Delegats i Delegades en 3D als instituts de Catalunya amb l’objectiu de fomentar la cultura participativa entre l’alumnat i el professorat. Mitjançant la figura del delegat/da de classe i amb el suport del tutor/a hauran de dur a terme un projecte al llarg del curs que implicarà la necessitat d’organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta.

Informació
Les inscripcions es poden tramitar fins al dia 25 de setembre.