L’emprenedoria, eix de la 37a Jornada de Polítiques Locals de Joventut

Amb el lema «Joves i competències per a la vida, avui. Què podem aportar des dels SLJ?», es celebrarà a Barcelona el proper 25 d’octubre.

Aquesta jornada constituirà l’esdeveniment de difusió dels resultats del projecte IMPACT (Impact of entrepreneurship programs in young entrepreneurs’ skills acquisition - Impacte dels programes d'emprenedoria en l'adquisició de competències per part dels joves), realitzat amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2017 - 1 - ES01 - KA202 – 038578).

Durant el matí Jaume Funes, Eva Navarro, Eduard Vallory i Elin Mc Callum presentaran les seves reflexions sobre la importància de l’autoestima, les competències per a la vida i el seu reconeixement, en l’acompanyament de les persones joves i el seu accés a l’autonomia.

Per la tarda es realitzaran  sis tallers simultanis per conèixer els projectes de promoció de l’emprenedoria impulsats per les entitats sòcies del projecte IMPACT.

La jornada es clourà amb la presentació dels resultats del projecte i de les conclusions de l’estudi realitzat a partir de les respostes aportades per un miler de joves.

Conduiran la jornada Pep Garcia Pascual i Mireia Cirera Pintó.

Més informació i inscripcions