Jornada: Què passarà a partir del 25 de maig en el tractament de dades personals?

El proper 15 de juny a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, l'Oficina del Pla Jove, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Direcció de Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una sessió d’actualització professional amb l'objectiu de compartir les principals repercussions de l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades, a partir del 25 de maig de 2018, especialment per la seva incidència en l’àmbit de treball dels professionals dels ens locals. 

La jornada s’adreça a electes, personal tècnic i professionals locals dels àmbits de Joventut i en general, els que treballen amb menors, amb el següent contingut:

  • Recollida i conservació de les dades, usos i cessions que es poden realitzar
  • Conèixer i comprendre les conseqüències del no compliment de la norma
  • Adquirir les eines per a la correcta implementació d’aquesta norma 
  • Prendre consciencia de la responsabilitat dels ens locals en el marc de la llei de protecció de dades personals

PROGRAMA

10:00h    Recepció i inscripcions

10:15h    Principals  en el tractament de dades personals de joves i adolescents, Carme Sánchez Ors, Responsable corporativa de protecció de dades de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona

11:30h    Principals qüestions plantejades prèviament per personal tècnic dels ens locals, Sergio Dueñas Sánchez, Lletrat del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona

12:00h    Torn d’intervencions dels i les assistents

13:00h    Fi de la jornada

En el disseny d'aquesta jornada s’ha comptat amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Direcció de Serveis Jurídics.

Si teniu alguna pregunta concreta que us agradaria que es tractés durant la sessió ens la podeu fer arribar a opj.formacio@diba.cat.

Inscripció a través de Gestforma. [enllaç al formulari d'inscripció]

1
Etiquetes:
#formació

4 comentaris

Abad Digón, Vanessa

Agrair-vos a tots i totes les aportacions i comentar-vos que encara podeu enviar més qüestions perquè ens seran de molta utilitat per a la preparació de la jornada.

Gràcies per la vostra col·laboració!

Casas Bou, Susanna

A nosaltres ens interessaria saber:

. en referència al tractament d'imatges, no queda clar si es redueix exclusivament als menors d'edat o bé també als majors (joves fins a 30 anys que venen al servei). 

. inscripcions a les activitats i formularis: quines dades es poden recollir i per a quines és obligatòria l'autorització dels pares

. ens podeu facilitar un model de paràgraf on constin els articles concrets de la llei que cal incorporar en els documents d'autorització, inscripcions, etcètera.

. quan els joves reserven un espai, és pot fer en un únic document la reserva de l'espai i la sol·licitud de permís per prendre fotos per publicar les imatges a les xarxes socials del servei?

. quan es fan les inscripcions (del casal d'estiu, per exemple) es cedeixen les dades a l'empresa a la que s'ha contractat la realització del servei. Això és correcte? Quin paràgraf cal incloure a la inscripció per a poder facilitar aquestes dades?

. en quin suport cal guardar aquesta informació i durant quant de temps.

. aquest fitxers de dades, s'enten que estan incorporats al fitxer que ja està donat d'alta per part de l'ajuntament al registre. Cal donar d'alta un fitxer nou exclusivament per a l'àmbit de joventut?

. què passa amb els grups de pares de whatsapp? i amb els grups de joves? És el mateix en el cas de les llistes de difusió? Cal el permís explícit per incloure joves a la llista? Si ens faciliten el seu telèfon via whatsapp s'entèn com a permís explícit?

. Demanem autorització als pares dels nens i nenes o joves que s'inscriuen al concurs de vídeos. Què fem, però, amb els altres nens, nenes i joves que apareixen al vídeo però que no s'han inscrit al concurs (i per tant, no tenim permís per escrit dels pares)?

Abad Digón, Vanessa

Les primeres consultes que ens han arribat són aquestes:

- Poden els tècnics/ques de joventut obrir grups de WhatsApp amb dades ocultes amb menors sense consentiment dels pares?

- Quina responsabilitat assumeixen com a professionals contactant amb els menors a través del mòbil? No sempre es disposa d’un telèfon de l’ajuntament. Què pot succeir si el contacte es realitza amb el telèfon personal?

- Cal consentiment dels pares per a que els menors utilitzin els equipaments? Poden utilitzar per exemple una pista de bàsquet, un futbolin, etc...  sense el consentiment dels pares? Cas que no calgui consentiment, de qui és la responsabilitat si algú es fa mal?

- Podem desar els contactes dels menors al nostre telèfon? Els podem desar en un fitxer al núvol? I altres dades personals de menors, es poden desar al núvol?

- És cert que el Reglament permetrà que els i les joves de 14 anys o més podran cedir les seves dades personals, sense  el consentiment dels pares, per exemple per utilitzar una aula d’informàtica o una pista de bàsquet d’un equipament?

- Hi haurà la mateixa limitació d’edat per la cessió d’imatges?

En teniu alguna més?

Garcia Hernandez, Ines

Les fitxes dels menors que omplen per donar-nos informació de caràcter molt restringit de menors on autoritzen a fer les activitats de casal de vacances i que els directors han de portar si o si amb ells, com s'ha de tractar? Com les poden portar, si han d'estar sota dues claus?
Gràcies!