Primera trobada del grup d’expertesa vinculat al projecte IMPACT

El passat 31 de maig va tenir lloc la primera de les tres reunions previstes del grup d’expertesa vinculat al projecte IMPACT. L’objectiu principal d’IMPACT és l’elaboració d’una eina d’autoavaluació de les competències transversals en joves que participen en els projectes d’emprenedoria aportats pel socis: Bridging to the future (Regne Unit), Asociación Jóvenes Solidarios (Espanya), Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna de Lodz (Polònia), Câmara Municipal de Estarreja (Portugal) i Oficina del Pla Jove (Catalunya) que contribuirà al projecte amb la utilització dels materials fem tec!.

El projecte parteix de la recerca EntreComp, publicada el 2016 per la Comissió Europea, on es defineix l’emprenedoria com «una competència transversal que afecta totes les esferes de la vida: des de la cura personal a la participació activa en la societat, (re)entrar al mercat laboral com a persona ocupada o autoocupació i també com a start up (cultural, social o comercial)». En la primera fase del projecte, que finalitzarà el mes de setembre, s’han escollit tres de les quinze  competències proposades per EntreComp: iniciativa, motivació i anàlisi de l’entorn. Amb la participació de l’Equip CIFO del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’han definit les evidències sobre el seu grau d’assoliment, resultant un  qüestionari de 61 ítems a partir dels quals es confeccionarà l’eina d’autoavaluació.

L’objectiu d’aquesta primera sessió de treball era la validació del qüestionari per a la mesura de les competències. Les aportacions realitzades pels i les participants van resultar de gran utilitat amb suggeriments que comportaran una millora qualitativa de la proposta inicial. Durant el mes de juny es passarà aquest qüestionari a un grup de joves per, finalment, a partir de les aportacions del grup d’experts i les dels i les joves, juntament amb elaborades per grups similars a cadascun dels països participants en el projecte, es confeccionarà el qüestionari definitiu.

El grup d’expertesa s’ha constituït amb persones provinents del Casal de Joves El Kaliu de Lliçà de Vall, Manresa Jove, Punt Jove de Matadepera, Servei de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa, Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, El CAE de Manresa, Agència Catalana de la Joventut - Direcció general de Joventut, Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut, Rizom Associació Educativa, Escola Cultura Pràctica de Terrassa, Institut el Vern de Lliçà de Vall, Institut Matadepera, Equip de formació de formadors Atenció a la diversitat  de l’ICE de la UAB i equip ERDISC de la UAB.