Joves i experts donen la seva opinió sobre la primera fase del projecte IMPACT

L’objectiu principal d’IMPACT és l’elaboració d’una eina d’autoavaluació de les competències transversals adreçada a persones joves. La proposta parteix d’un projecte europeu en què participen socis de cinc nacionalitats: Bridging to the future (Regne Unit), Asociación Jóvenes Solidarios (Espanya), Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna de Lodz (Polònia), Câmara Municipal de Estarreja (Portugal) i Oficina del Pla Jove (Catalunya) que contribuirà al projecte amb la utilització dels materials fem tec!.

El projecte parteix de la recerca EntreComp, publicada el 2016 per la Comissió Europea, on es defineix l’emprenedoria com «una competència transversal que afecta totes les esferes de la vida: des de la cura personal a la participació activa en la societat, (re)entrar al mercat laboral com a persona ocupada o autoocupació i també com a start up (cultural, social o comercial)». De les 45 competències que proposa EntreComp, s’ha seleccionat la motivació, la iniciativa i el reconeixement de l’entorn per a la primera fase de l’eina d’autopercepció de l’emprenedoria que proposa IMPACT i s’ha elaborat un qüestionari amb 70 ítems per determinar l’evidència d’assoliment. El passat 31 de maig es va realitzar la primera reunió del grup d’expertesa, amb professionals provinents de Serveis locals de joventut, instituts i grups de recerca universitària, amb l’objectiu de validar el qüestionari. Les aportacions realitzades pels i les participants van resultar de gran utilitat amb suggeriments que comportaran una millora qualitativa de la proposta inicial.

Amb el mateix objectiu, ahir es van realitzar cinc tallers amb 115 joves, d’entre 12 i 15 anys, de l’Institut Matadepera. En els tallers, a més de demanar als nois i noies la seva opinió sobre el qüestionari, es van realitzar dinàmiques per commemorar el dia de les persones refugiades i activitats del taller #surtdelapantalla per reflexionar sobre els hàbits saludables en l’ús de les tecnologies.

A partir de les aportacions del grup d’expertesa i de les realitzades pels joves, juntament amb les de grups similars que es reuniran a cadascun dels països participants en el projecte (Anglaterra, Espanya, Polònia i Portugal), elaborarem les conclusions que ens permetran construir el qüestionari definitiu que servirà de base per a l’eina on-line d’autoavaluació de les competències emprenedores.