Jornada de presentació del projecte IMPACT i dels materials fem tec!