Jornada El joc: espai d'educació no formal en la socialització de joves i adolescents