Primera trobada del grup d’expertesa vinculat al projecte IMPACT