Apunts

Carta Europea sobre Drets i Responsabilitats dels Voluntaris

S'ha fet pública la "Carta Europea sobre Drets i Responsabilitats dels Voluntaris", elaborada pel Fòrum Europeu de la Joventut (i que compta amb el suport del Comitè sobre Educació i Cultura del Parlament Europeu), amb la que es fa una crida a les autoritats europees (també les locals) a dissenyar o actualitzar les polítiques relatives al voluntariat.

“La metodologia permet que els joves passin a ocupar el lloc de principals protagonistes”

El dilluns 2 de juliol comença el taller “La tasca de promoció i educació amb joves organitzat per l’Oficina del Pla Jove en el marc de la XXIa Escola d’Estiu de Serveis Socials. Sònia Roig, professora del taller destaca: “És un espai de construcció col.lectiva  adreçat a  professionals dels àmbits social i educatiu.

Resum de la formació "Coaching transformacional i joves"

En el marc de l'oferta formativa per a tècnics i dinamitzadors juvenils de l'Oficina del Pla Jove s'ha desenvolupat el curs "Coaching transformacinal i joves", un petit tast d'aquesta pràctica i com aplicar-la en el treball directe amb els joves, des de la intervenció sòcioeducativa i des de l'orientació.

2

Subvencions a entitats sense ànim de lucre 2012

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 17 de maig ha aprovat la convocatòria de subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre que treballen per la inclusió social, i que ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 21 de maig.

Aquesta convocatòria inclou projectes d'entitats sense ànim de lucre que treballin en l'àmbit de joventut, concretament en aquests objectius:

Convocatòria de l'obra social la Caixa per a projectes culturals d'impacte social

L'obra social "la Caixa" ha obert la convocatòria d'ajuts per a projectes culturals que afavoreixin l'ús de l'art i la cultura com a instruments d'intervenció i transformació social.

La convocatòria s'adreça a entitats culturals i a artistes, tant individuals com col·lectius, que presentin un projecte amb l'objectiu d'incidir en col·lectius de risc o especialment vulnerables.

Entrevista amb Lídia Muñoz, regidora de joventut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

“Havien de participar encara més joves, més enllà dels que estan associats... I el que vam fer va ser anar al carrer, a les entitats esportives, passar per tots els centres de secundària... En comptes d’esperar que vinguin hem anat als llocs on són.”

Pre-inscripció Màster Interuniversitari Joventut i Societat

Ja queda menys perquè finalitzi el període de pre-inscripció del màster interuniversitari en Joventut i Societat, fins el 29 de juny.

1

J+ Nova revista sobre estudis i polítiques de joventut: Jóvenes y más

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) edita una nova revista sobre estudis i polítiques de joventut titolada "Jóvenes y más". Ja porten dos números i es pot llegir a la xarxa: http://jovenesymas.fad.es/boletines/2/

Molt recomenable!!

Activitats de promoció de la salut amb joves

Per a tots i totes els que no heu pogut assistir a la formació per a dinamitzadors/es PIDCES “Activitats de promoció de la salut” us fem un breu resum i us adjuntem tota la documentació i els recursos.

En la primera part de la sessió, Jordi Bernabeu, psicòleg i tècnic de salut de l'ajuntament de Granollers, ha presentat un marc conceptual general per situar la relació entre els joves i la salut.

Feliç Sant Jordi!!

Sant Jordi, el drac i la princesa
(Sàlvia del Berri)


Cavalca el cavaller,
valent,
buscant al drac,
audaç,
per rescatar la princesa,
bella.