Rècord de sol·licituds al Catàleg de Serveis 2020

L’Oficina del Pla Jove ha registrat un increment del 13% en el nombre de sol·licitud de recursos de Catàleg de Serveis respecte el 2019.

Concretament, s’ha rebut un total de 497 sol·licituds provinents de 264 ens locals. Aquesta tendència s’observa en tots els recursos oferts per l’Oficina del Pla Jove.

Destaquen les sol·licituds del recurs «Equipaments juvenils municipals», amb el que s'ofereix suport per a l’elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils municipals, i que ha experimentat un increment del 81,3% en el nombre de sol·licituds respecte l’any passat.

De la mateixa manera, el recurs «Disseny i avaluació de plans locals de joventut», que ofereix acompanyament al personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de disseny o d'avaluació d'un pla local de joventut, ha rebut un nombre de sol·licituds superior en un 30,4% a les del 2019. Per últim, remarcar que s'han rebut sol·licituds de finançament d'un 82% dels ens locals de la província de Barcelona.