36a jornada de polítiques locals de joventut: Comunicació efectiva amb joves. Propostes i estratègies.