Jornada IMPACT - Joves i competències per a la vida, avui. Què podem aportar des dels SLJ? 37a Jornada de polítiques locals de joventut