Sessió d’actualització professional sobre la reforma legislativa del sistema de protecció dels menors