Nova formació de responsables de prevenció i higiene en les activitats de lleure