Apunts

Concurs creatiu per a joves de la "generació 1992" organitzat per la Comissió Europea

Si vas néixer l'any 1992, any en el que es va aprovar el Tractat de Maastrich, pots participar al concurs creatiu que organitza la Comissió Europea per conèixer l'opinió i rebre recomenacions de futur  dels joves que teniu 20 anys, sobre el mercat únic europeu.

L'aportació es pot fer sobre diferents temàtiques (educació, ciutadania, ocupació, esperit empresarial, cultura, oci, consum i medi ambient) i en diferents formats (articles, videos, fotografia, còmic i aplicacions per telèfons).

Per més informació i l'accés a les bases

Convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya als ens locals en matèria de joventut

El Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General de Joventut, ha obert la convocatòria (el termini per la presentació de sol·licituds finalitza el 25 de juliol), per a la concesssió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

La convocatòria de 2012 contempla quatre línies de subvencions:

- als ens locals amb Pla Local de Joventut, per a projectes d'activitats adreçades a persones

Convocatòria d'INJUVE-FEMP adreçada als ajuntaments per projectes de joventut

 L’Institut de la Joventut (INJUVE) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han obert una convocatòria (amb termini per presentació de propostes finsel 20 de juliol) adreçada a les corporacions locals, per incentivar actuacions que millorin la qualitat de vida de la joventut, en aspectes relacionats amb la igualtat d’oportunitats i l’emancipació juvenil, mitjançant el desenvolupament de programes de caràcter local que afavoreixin l’accés a l’ocupació i l’habitatge, en especial els de

2

Projecte "Idees Joves" a Manresa

Aquest any 2012 s'ha celebrat el 8è concurs "Idees Joves" impulsat per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manresa.

Carta Europea sobre Drets i Responsabilitats dels Voluntaris

S'ha fet pública la "Carta Europea sobre Drets i Responsabilitats dels Voluntaris", elaborada pel Fòrum Europeu de la Joventut (i que compta amb el suport del Comitè sobre Educació i Cultura del Parlament Europeu), amb la que es fa una crida a les autoritats europees (també les locals) a dissenyar o actualitzar les polítiques relatives al voluntariat.

“La metodologia permet que els joves passin a ocupar el lloc de principals protagonistes”

El dilluns 2 de juliol comença el taller “La tasca de promoció i educació amb joves organitzat per l’Oficina del Pla Jove en el marc de la XXIa Escola d’Estiu de Serveis Socials. Sònia Roig, professora del taller destaca: “És un espai de construcció col.lectiva  adreçat a  professionals dels àmbits social i educatiu.

Resum de la formació "Coaching transformacional i joves"

En el marc de l'oferta formativa per a tècnics i dinamitzadors juvenils de l'Oficina del Pla Jove s'ha desenvolupat el curs "Coaching transformacinal i joves", un petit tast d'aquesta pràctica i com aplicar-la en el treball directe amb els joves, des de la intervenció sòcioeducativa i des de l'orientació.

2

Subvencions a entitats sense ànim de lucre 2012

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 17 de maig ha aprovat la convocatòria de subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre que treballen per la inclusió social, i que ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 21 de maig.

Aquesta convocatòria inclou projectes d'entitats sense ànim de lucre que treballin en l'àmbit de joventut, concretament en aquests objectius:

Convocatòria de l'obra social la Caixa per a projectes culturals d'impacte social

L'obra social "la Caixa" ha obert la convocatòria d'ajuts per a projectes culturals que afavoreixin l'ús de l'art i la cultura com a instruments d'intervenció i transformació social.

La convocatòria s'adreça a entitats culturals i a artistes, tant individuals com col·lectius, que presentin un projecte amb l'objectiu d'incidir en col·lectius de risc o especialment vulnerables.

Entrevista amb Lídia Muñoz, regidora de joventut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

“Havien de participar encara més joves, més enllà dels que estan associats... I el que vam fer va ser anar al carrer, a les entitats esportives, passar per tots els centres de secundària... En comptes d’esperar que vinguin hem anat als llocs on són.”