Inscripcions obertes al Programa Global de Lideratge Cultural fins el 14 de juny

A través del Programa Global de Lideratge Cultural, se seleccionaran 40 joves creadors culturals, preferiblement entre els 25 i els 39 anys, per a que participin en un programa de formació de 5 dies a Amsterdam amb totes les despeses pagades. Aquest programa de formació afavorirà l’intercanvi cultural i el networking entre les persones participants.

El terrmini per a presentar les candidatures finalitza el proper 14 de juny.

Trobareu més informació en el següent enllaç