Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut

És temps de renovar els plans locals de joventut i en aquesta línia el passat dimecres 2 de novembre va tenir lloc a la seu de la Direcció General de Joventut la presentació de la Guia per a elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut,  fruit de l’estudi realitzat sobre les diagnosis dels PLJ que els municipis han elaborat.

Amb la voluntat de fer-ho cada cop millor, i augmentar la qualitat,  la guia pretén reflexionar sobre el per que d’un  Pla local,   i el paper que  ha de jugar la diagnosi en el marc d’una planificació estratègica, així com la utilitat real de la informació que aporten les anàlisi de la realitat juvenil.

Va quedar patent que la Planificació estratègica, és un instrument que ens ajuda a respondre millor a les necessitats dels i les  joves, ja que permet: conèixer, decidir, dirigir, avaluar i tornar a decidir si cal.

La Guia és un document clar i precís. Una eina  molt útil per que siguin els mateixos tècnics de joventut, els que  puguin dissenyar  i elaborar el seu Pla local.

La Guia es complementa amb una altre document sota el títol de “ Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a les polítiques de joventut”, pensada  com a un instrument de suport a l’elecció de tècniques de recollida d’informació i anàlisi de la realitat juvenil a nivell local. Un recull d’algunes de les tècniques, en que s’explica, per a que serveix cada tècnica i quin tipus d’informació ens pot ajudar a obtenir.

A la segona part de la  sessió, es va treballar en  petits grups per tal de posar en pràctica  la informació  i els coneixements  rebuts.

1 comentari

Enric Miró Barreda

Moltes gràcies per la guia, Pilar.

Adjunto l'enllaç per obtenir l'altra guia que comentes:

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/E-Joventut/Recursos/Tipus%20de%20recurs/Documentacio/Catalunya/Arxiu/Document/Guia_Breu_Tecniques_Eines_Analisi.pdf

Espero que us sigui útil.