Europa; Erasmus+; mobilitat

Ofertes de partenariat per a la participació en projectes europeus

Municipi de Narni, Regió d’Umbria, Itàlia (Programa Erasmus+) - La Regió d'Umbria busca socis per un projecte que té per objectiu establir una cooperació transnacional per analitzar, desenvolupar i representar les capacitats de qualificació que necessiten els joves que viuen en les ciutats petites a llarg termini, per influir les polítiques de formació i als responsables polítics. Data límit per a manifestacions d’interès: 6 de febrer de 2015