Curs: Planificació estratègica, el Pla local de joventut

Públic al qual s'adreça: 
tècnics i tècniques de joventut
dimarts
23
00:00h
Octubre 2012

Aqueta formació té com a finalitat donar suport als tècnics i tècniques de joventut que en aquests moments estan fent el Pla Local de joventut del seu municipi.

Pretén abordar totes les fases d'elaboració del Pla local i aportar la metodologia necessària. La formació és a càrrec d'Adrià Pagès,  diplomat en Educació Social i llicenciat en Pedagogia per la UAB, postgrau d'especialització en direcció de serveis socials a la UPC, màster d'iniciació a la recerca en qualitat i processos d'innovació educativa per la UAB.

Continguts

 • La missió d'una política de Joventut: marc legal i condicionaments institucionals.
 • El Pla Local com a eina de treball
 • Els àmbits d'intervenció: salut, emancipació, mobilitat
 • Diagnòstic realitat social
 • Plantejaments i estructura bàsica: programes, projectes i serveis
 • Els àmbits d'intervenció i els programes
 • Els recursos: el pressupost, els recursos humans i els equipaments
 • Models per a la gestió
 • La temporització
 • El seguiment d'un pla: finalitat, criteris i indicadors
 • L'avaluació

Calendari i lloc de realització

Dies: dimarts 23, 30 d'octubre, 6 de novembre i dimecres 14 de novembre

Horari: de 10 a 14 hores

Durada: 16 hores

Lloc: Pavelló Migjorn. Recinte Maternitat.

1
Categories:
08035 Barcelona