Subvencions a entitats sense ànim de lucre 2012

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 17 de maig ha aprovat la convocatòria de subvencions adreçada a entitats sense ànim de lucre que treballen per la inclusió social, i que ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 21 de maig.

Aquesta convocatòria inclou projectes d'entitats sense ànim de lucre que treballin en l'àmbit de joventut, concretament en aquests objectius:

  • Afavorir l'autonomia i l'emancipació de la gent jove a través de la formació i l'ocupabilitat.
  • La promoció de l'associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa.

L'import de la convocatòria és de 1.700.000 euros i s'adreça a entitats que treballan a l'ambit del benestar social i de la igualtat i ciutadania.

El termini per a la presentació de la documentació finalitza el dia 11 de juny de 2012.

Podeu consultar la nota de premsa.