Carta Europea sobre Drets i Responsabilitats dels Voluntaris

S'ha fet pública la "Carta Europea sobre Drets i Responsabilitats dels Voluntaris", elaborada pel Fòrum Europeu de la Joventut (i que compta amb el suport del Comitè sobre Educació i Cultura del Parlament Europeu), amb la que es fa una crida a les autoritats europees (també les locals) a dissenyar o actualitzar les polítiques relatives al voluntariat.

Algunes dades significatives que han portat a la l'elaboració d'aquest document són: que quasi 100 milions d'europeus són voluntaris, que 4 de cada 5 europeus considera que el voluntariat és una part important de la vida democràtica; la majoria de països europeus però no disposen d'un marc legal que garanteixi unes bones condicions ni la sostenibilitat del voluntariat. 

Més informació i l'accés a la Carta