Premis Fundació Príncep de Girona

Els Premis Fundació Príncep de Girona volen reconèixer joves i entitats emprenedors i innovadors. Persones que emprenen i comencen una obra, un negoci o un afany, especialment si comporten dificultat o risc, i que, en fer-ho, són capaces d’induir de manera creativa canvis positius en la societat, en quatre categories diferents: social, recerca cíentífica, arts i lletres i empresa.

Termini de lliurament de candidatures: 28 de gener de 2013

Més informació