Les noves mesures contra l’atur juvenil, a la Guia de contractació laboral

La Diputació de Barcelona ofereix la Guia de contractació laboral actualitzada arran de l’entrada en vigor del Reial Decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

En aquest Reial decret llei es regula el Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb el que es pretén incentivar la contractació indefinida per a menors de 25 anys desocupats i es preveuen bonificacions que s’aplicaran a les contractacions concertades entre el 5 de juliol de 2014 i el 30 de juny de 2016.

La Guia de contractació laboral és un recull orientador que engloba tots els tipus de contractes laborals que actualment es troben al marc legislatiu vigent i, en conseqüència, s'actualitza en funció de cada canvi normatiu.

1
Etiquetes:
normativa