Publicada la guia actualitzada del Programa Erasmus+ pel 2015

La Comissió Europea ha publicat l'edició revisada de la Guia del Programa Erasmus+

Enllaç al document en anglès (Version 2 (2015): 23/10/2014).

Enllaç al DOUE del 2/10/14 on es publica la nova convocatòria.

També han publicat el canvi de la data límit per a la presentació de sol·licituds (Acció clau 2 - Associacions Estratègiques en l'àmbit de l'Educació i la Formació): enllaç al DOUE del 23/10/14