Aquest dijous 7 de febrer finalitza el termini de sol.licitud de recursos del Catàleg de Serveis 2019

Del total de recursos que ofereix el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, l’Oficina del Pla Jove gestiona aquests cinc:

1. Disseny de plans locals de joventut - Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de disseny d'un pla local de joventut. 

2. Eines per planificar polítiques locals de joventut - Assessorament i acompanyament tècnic per a l'elaboració de plans d'actuació anual (planificació a curt termini) i diagnosis de plans locals i comarcals de joventut (planificació a mig termini).

3. Equipaments juvenils municipals - Elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils municipals.

4. Finançament en l’àmbit de joventut - Suport per a garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut als ens locals i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils.

5. Tallers d’emancipació - Realització de dues tipologies de tallers, amb l'objectiu d'afavorir l'esperit emprenedor, l'autonomia i l'emancipació juvenil:

- Taller de 2 hores de durada, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, i en grups dun màxim de 25 persones.
- Taller de demostració de l'ús dels materials "fem tec!" adreçat a professionals 

Cal tramitar les sol·licituds a través del Portal PMT. El termini de sol.licitud d'aquests recursos finalitzarà el proper 7 de febrer.

Més informació