Recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona que poden ser d'interès per treballar amb joves

Us presentem diferents eines, activitats i recursos que ofereixen altres àrees de la Diputació de Barcelona que us poden ser d’utilitat. Tanmateix, si no trobeu el que cerqueu, us animem a fer la cerca directament al Catàleg de Serveis.

Àmbit Recurs Data fi sol·licitud
Salut pública Activitats d'educació per a la salut 08/11/2020
Salut pública Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO 31/12/2020
Salut pública Promoció de la salut 06/02/2020
Treball Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses 30/09/2020
Esport Activitats esportives itinerants 06/02/2020
Esport Assessoraments d’activitats esportives 31/12/2020
Esport Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió 06/02/2020
Esport Dinamització de l'activitat física i l'esport local Sense data
Esport Jornades d'esport adaptat 06/02/2020
Esport L'entrenador i l'entrenadora, referents educatius 31/12/2020
Esport Material inventariable i noves tecnologies d'equipaments esportius Sense data
Esport Préstec de material esportiu 31/02/2020
Esport Projectes esportius singulars 06/02/2020
Cultura Anem al teatre 31/12/2020
Cultura Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural 06/02/2020
Cultura Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública 06/02/2020
Cultura Projectes culturals per a ens locals de menys de 50.000 habitants 06/02/2020
Cultura Projectes culturals per a ens locals de més de 50.000 habitants 06/02/2020
Cultura Servei de bibliobús 31/05/2020
Urbanisme i Habitatge Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible Sense data
Urbanisme i Habitatge Projectes d'equipaments i espai públic 06/02/2020
Urbanisme i Habitatge Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) Sense data
Igualtat i gènere Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere 30/09/2020
Igualtat i gènere Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes 06/02/2020
Igualtat i gènere Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 06/02/2020
Igualtat i gènere Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes 06/02/2020
Igualtat i gènere Plans i projectes d'igualtat de gènere 06/02/2020
Igualtat i gènere Plans locals LGTBI 06/02/2020
Igualtat i gènere Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació 31/03/2020
Igualtat i gènere Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils 06/02/2020
Igualtat i gènere Sensibilització envers les relacions igualitàries 06/02/2020
Igualtat i gènere Suport a la implementació dels punts liles 30/09/2020
Prevenció de drogodependències i addicions Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles 06/02/2020
Prevenció de drogodependències i addicions Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves 06/02/2020
Prevenció de drogodependències i addicions Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?" 06/02/2020
Prevenció de drogodependències i addicions Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles 06/02/2020
Ciutadania i Benestar Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i drets civils 06/02/2020
Ciutadania i Benestar Finançament en l’àmbit de la participació ciutadana 06/02/2020
Ciutadania i Benestar Promoció de la convivència als espais públics o les comunitats de veïns i veïnes 31/03/2020
Ciutadania i Benestar Servei itinerant de mediació ciutadana 31/12/2020
Ciutadania i Benestar Serveis d’intervenció socioeducativa 06/02/2020
Ciutadania i Benestar Plans locals d'acció comunitària inclusiva 06/02/2020
Ciutadania i Benestar Projectes de participació ciutadana 31/03/2020
Educació Aprenentatge competencial 01/06/2020
Educació Ciutats orientadores 01/06/2020
Educació Documents dels centres educatius 01/06/2020
Educació Ecosistemes educatius locals 01/06/2020
Educació Finançament de programes educatius 06/02/2020
Educació Finançament de programes educatius en petits municipis Sense data
Educació Finançament d’escoles municipals 06/02/2020
Educació Serveis d'orientació i transicions educatives 30/09/2020
Educació Fires i jornades d’orientació educativa 30/09/2020
Educació Funció educativa de les famílies 01/06/2020
Educació Gestió de serveis educatius 01/06/2020
Cooperació per al desenvolupament Accions d’Educació per al Desenvolupament (EpD) 06/02/2020
Cooperació per al desenvolupament Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans 06/02/2020
Infància i adolescència Avaluació de xarxes locals d’infància i adolescència 06/02/2020
Infància i adolescència Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència en risc 06/02/2020
Medi ambient Activitats de sensibilització i educació ambiental 06/02/2020
Medi ambient Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d'aigua 30/09/2020
Medi ambient Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental 30/09/2020