Comissió Europea

Consulta pública per avaluar la política de cooperació dels països de la UE en matèria de joventut

La Comissió Europea ha obert una consulta pública per avaluar la política de cooperació dels països de la UE en matèria de joventut.

Es vol saber si es coneix l'Estratègia de joventut de la UE 2010-2018 i la Recomanació de la UE sobre mobilitat de joves voluntaris. A més, s'avaluarà l'opinió sobre aquestes iniciatives i sobre com millorar la cooperació en aquest àmbit. Els resultats de la consulta serviran per definir les mesures de la futura política de joventut de la UE.