Treball comunitari amb joves

Experiències de treball comunitari

Algunes de les experiències que es van comentar a la darrera sessió: