L'orientació acadèmica en temps de crisi

Des de l'Oficina del Pla Jove hem demanat a diferents tècnics, orientadors i professionals de l'àmbit de les polítiques de joventut la seva opinió professional sobre com ens hem de replantejar en aquest moment de crisi econòmica l'orientació acadèmica i professional.

Aquest és el primer, signant per Núria Mallofré, tècnica en informació juvenil del SIAJ de Vilafranca.

L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA EN TEMPS DE CRISI

Si mirem, llegim, escoltem els mitjans de comunicació cada dia apareixen notícies noves sobre la crisis i com aquesta afecta al col·lectiu al qual ens adrecem des dels nostres serveis d’informació juvenil, sigui des de les nostres oficines, sigui en els espais descentralitzats als centres de secundària: als i les joves. Les darreres dades parlen que més de la meitat dels joves estan sense feina.

Ara més que mai és important l’orientació educativa, alguns dels quals si hi hagués feina potser no passarien pels nostres serveis, perquè com van fer una part d’ells fa uns anys, davant la possibilitat més o menys fàcil d’accedir a una feina, van deixar els estudis penjats. Aquests joves ara es tornen a acostar als nostres serveis, s’han tornat a plantejar l’opció de recuperar els estudis, ja que el mateix mercat laboral que els va absorbir, ara en canvi, els rebutja per falta de formació.

La formació és important, imprescindible i cal que sigui al llarg de la vida, perquè la feina fixa serà l’excepció. I quan parlem de formació podem parlar de totes les vessants: la reglada, la complementària, l’ocupacional...

Conèixer el sistema educatiu actual és bàsic perquè permet elegir una opció formativa, la més adequada a cada situació, i obtenir una titulació que ens permeti accedir al mercat laboral en les millors condicions possibles. Conèixer, les opcions, millora la igualtat d’oportunitats.

Com a professionals de la informació juvenil, i de l’orientació educativa hem de tenir el màxim d’informació sobre les opcions educatives. La nostra formació permanent és important (aprofitant la que ens ofereixen com a professionals de la informació juvenil), i hem de conèixer on podem aconseguir informació, com la podem actualitzar, conèixer com funcionen les institucions educatives per poder-ne actualitzar els continguts informatius... encara que a vegades no ho aconseguim del tot o hem de parlar amb cinc persones diferents per arribar-hi. També hem d’aprofitar les tecnologies que ens poden facilitar la nostra feina, per exemple subscriure’ns a les RSS, per estar informat de qualsevol novetat que ofereixi els webs que més ens interessin (i que disposin del sistema, clar).

És molt important saber escoltar (escolta empàtica, escolta activa...), per perfilar quina és la demanda que ens fa el jove, a vegades és molt concreta, a vegades no sap quin camí seguir... Sovint en la conversa surten informacions que poden fer derivar la nostra orientació potser cap a altres bandes. Tenir una bona comunicació i una actitud positiva amb la persona que ens fa la demanda, i intercanviant informació en cada moment per poder fer una bona orientació.

Ei! Tot, tot, no ho podem saber, però sí que hem de tenir la capacitat per continuar buscant i aprendre, cosa que ens farà millorar en la nostra feina.

1
Grups de treball:
PENSA-Jove als instituts