Aprenentatge Servei

dimecres
28
10:00h
Gener 2015

L’aprenentatge servei: una manera d'innovar, adquirir coneixements i fer ciutadania

LA ​Direcció General de Joventut organitza aquesta sessió (adreçada a Professionals tècnics de joventut, d’educació i d’informació juvenil, i també altres professionals del camp educatiu) es combinarà teoria i pràctica. S’exposa­ran les principals característiques de l’aprenentat­ge servei i la seva fonamentació teòrica, i s’ana­litzaran bones pràctiques educatives que puguin servir d’exemple per als participants.

La segona part de la sessió es dedicarà a idear pos­sibles projectes d’aprenentatge servei en el terri­tori i debatre’ls.

1