Treball amb els joves dins els instituts

Sant Cugat del Vallès impulsa la formació del Consell de joves 13/16

Sant Cugat del Vallès ja disposa d'un Consell de Joves 13/16 per representar els adolescents de la ciutat. Aquest òrgan consultiu de l'Ajuntament s'ha constituït, inicialment, amb tretze joves que representen els alumnes de set centres educatius del municipi, a més de la representació de l'equip de govern i dels grups municipals. Els seus primers reptes seran col·laborar en l'elaboració del Pla Local de Joventut i posar en marxa el propi consell proposant els mecanismes d'organització i funcionament.

El Consell de Joves 13/16 és un òrgan consultiu que vol donar veu als joves d'entre 13 i 16 anys de la ciutat. Per això, el seu principal repte és aportar la seva opinió sobre qüestions municipals perquè l'Ajuntament tingui en compte la seva visió. Els seus principals objectius són fomentar i promoure la participació dels adolescents en temes de ciutat, generar processos que permetin a l'administració local donar resposta a les seves demandes, donar a conèixer el funcionament polític del municipi, educar en la democràcia i promoure el sentiment de ciutadania activa.

Per a aquest primer consell, els membres tenen dos encàrrecs: participar en la elaboració del Pla Local de Joventut, que l'equip de govern vol aprovar abans de l'estiu, i arrencar el funcionament del mateix consell, tal com els ha indicat el regidor de Joventut, Raül Grangé, en l'acte de constitució que va tenir lloc el passat dia 5 de maig.