21 d'abril - Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació – Propostes per estimular la creativitat de joves

El 21 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació. Us proposem una sèrie de recursos per reflexionar i estimular la creativitat dels i les joves. 

efemèride

Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació

tema Recursos per estimular la creativitat de joves
vídeos

Alike Short Film [canal CGMeetup, 8:01] Animació mulitpremiada que posa en qüestió l’ordre de les coses: copiar és el millor camí?

Café Communications - Deadlines [canal KreativMagazin, 2:06] Comprenem les claus de la creativitat en dos minuts

our creative process/. 01 [canal Mindcastle, 3:39] Un vídeo inspirador sobre el procés creatiu

Create Together [canal FiftyThree, 0:59] Compartir és la manera més ràpida de començar a crear

fem tec!

Guia How ART you, amb activitats per treballar i fomentar l’autoestima dels i les joves mitjançant l'art com a eina d'expressió i comunicació.

[accés al recurs web]

documents

Tècniques i recursos creatius. Jordi Alberich, David Gómez Fontanills i Alba Ferrer Franquesa. UOC Universitat Oberta de Catalunya, 2014. [accés al document]

recursos web

Neuronilla, Recull de tècniques per estimular la producció d’idees i desenvolupar habilitats creatives. [accés al recurs web]

Educación 4.0, 10 activitats per exercitar la creativitat [accés al recurs web]

Creativation challenge for a better world. Oportunitat de participar per resoldre diversos reptes o bé consultar reptes ja resolts amb solucions creatives aportades per joves [accés al recurs web]

World creativity and innovation day, pàgina web del dia mundial de la creativitat i la innovació [accés al recurs web]

Accés a altres recursos [s'obre en una pàgina nova]