Estudi “Ser joven en tiempos de pandemia”. Novè informe general sobre la joventut, de la Fundación SM

En aquest estudi s'analitza la realitat de les persones joves, incorporant a les línies d'investigació de la Fundació SM temes com perspectives de futur sobre la formació i l'oupació, igualitat de gènere i la diversitat, l'impacte de la tecnologia en les relacions interpersonals i els hàbits de consum de la informació.

Estudi "Ser joven en tiempos de pandemia"