assetjament

dimarts
21
10:45h
Juny 2016

'L’assetjament entre iguals: arrels, tractament i prevenció' XI Jornada de prevenció i mediació comunitària

Sotmetre, maltractar físicament, o psicològicament, l’altre de manera continuada pot desestabilitzar-lo emocionalment i provocar-li problemes físics, psicològics, morals... El propòsit d’aquesta jornada és abordar aquest tema des de diferents perspectives posant especial ènfasi en el treball amb adolescents.

+ informació