autoocupació

Ajuts al treball jove en el marc de la Garantia Juvenil

Ajuts per a la contractació de joves en l'àmbit de l'economia social i a promoure l'autoocupació. Les persones joves d’entre 16 i 29 anys tindran més oportunitats per trobar feina en cooperatives, societats laborals o amb persones treballadores autònomes. El programa de la Garantia Juvenil ha establert un ajut equivalent al salari mínim per tal que aquestes empreses puguin contractar joves inscrits a la Garantia Juvenil entre 6 i 12 mesos.