competències clau

Més tallers als instituts: Tallers de suport a les competències clau

Termini de sol·licitud: fins el 31 de març de 2015
Àmbit: Àrea d'Atenció a les persones
Programa: Acompanyament a l'escolaritat
Acció: Tallers de suport a les competències clau