cursos

Curs de directors/es d'activitats de lleure. Mataró.

Curs de director/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil. Mataró.

Requisits:
Només es podran inscriure aquelles persones que tinguin o bé el títol de monitor/a de lleure, o bé tinguin  finalitzats els estudis universitaris  d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia o Psicologia, i un mínim de dos anys d’experiència acreditable en l’àmbit del lleure.

Com s'organitza?

- 200 hores teòriques (100 hores presencials i 50 online)

- 120 hores de pràctiques (+ l'elaboració de la memòria)

Curs de monitor/a d'activitats de lleure. Mataró. Juliol

Curs de monitor/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil. Juliol.Mataró

Com s'organitza?

- 150 hores teòriques (100 hores presencials i 50 online)

- 160 hores de pràctiques (+ l'elaboració de la memòria)

Part teòrica: del 29 de juny al 24 de juliol

- Grup A: de 9h a 14h

- Grup B: 16h a 21h

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba (Mataró)

Preu: 230€