empoderament

HEBE: Un documental interactiu sobre empoderament juvenil

Coneixeu el webdoc interactiu del projecte HEBE? Es tracta d'un producte que forma part d’una recerca sobre l’empoderament juvenil: els espais, moments i processos que hi intervenen.