Garantia Juveni

Garantia Juvenil: 2.250 contractes de pràctiques

La Coordinació Territorial de Joventut a Barcelona ens recorda que els contractes de pràctiques del programa de Garantia uvenil s’inicien com a màxim el 15 de novembre i tindran una durada de 6 mesos.

El SOC va fer arribar el correu de la imatge a 16.617 joves inscrits com a demandants d’ocupació. És important que tots els ens locals i entitats que disposeu de llocs de pràctiques en feu màxima difusió.