immigració

Programa per al foment de la emprenedoria entre els joves immigrants

La Comissió Europea mitjançant el programa COSME publica una convocatòria en la que hi poden participar ens locals per obtenir finançament per fomentar la capacitat emprenedora dels immigrants.

L'objectiu general d'aquesta convocatòria és donar suport als joves empresaris immigrants a través de la formació i la tutoria i en general oferir-los ajuda per iniciar una activitat econòmica de manera autònoma. També és vol fomentar la cooperació entre ells i l'intercanvi de bones pràctiques.

dijous
09
09:30h
Juny 2016

Jornada 'Acompanyament a joves que han migrat sense referents adults'

Aquesta jornada es farà al Campus Mundet a la Facultat de Pedagogia. L’objectiu és posar en contacte a professionals d’aquells serveis i entitats de Catalunya que atenen i acompanyen a joves tutelats i ex tutelats que han migrat sense referents adults. La jornada està organitzada per un grup d’entitats que s’ocupen d’aquest tema, amb la co-organització de la FEDAIA

+ informació i inscripcions