llei menors

Documentació jornada sobre la nova llei de menors

Us oferim la documentació actualitzada de la jornada sobre les Implicacions per als ens locals de la "nova llei de menors" (Llei 26/2015 de Modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència i Llei 45/2015, del voluntariat del 14 d'octubre) que es va realitzar a Barcelona el 8 de juny, per tractar la seva incidència en l'àmbit de treball dels professionals dels ens locals i del dels voluntaris que estan en contacte habitual amb menors.

Guia informativa per a l’obtenció del Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Tal i com vaig comentar a jornada sobre la 'nova llei de menors', comparteixo una guia informativa per a donar suport als joves que necessiten obtenir el Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

1