PATJ 2020

Construcció PATJ 2020: espais de treball monogràfics

La Direcció General de Joventut està impulsant el procés per elaborar el Pla d’actuació Territorial de Polítiques de Joventut (PATJ 2020) que recollirà prioritats i propostes per millorar les polítiques locals de joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.