Polítiques de joventut

Aliança Europea per a la Formació d'Aprenents

La Comissió Europea promou una iniciativa per lluitar contra l’atur juvenil

Premis Recerca Jove (PRJ)

La Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement i Institut Català de les Dones del Departament de Benestar Social i Família convoquen els Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent.

Energy Drink

A la pàgina web del Casal de Joves el Kaliu de Lliçà de Vall han publicat el seu vídeo sobre les begudes energètiques! Una història amb la que no volen dir res però també ho volen dir tot...

Documentació jornada Internacional "Els joves NINI: com evitar una generació perduda?"

A la pàgina web de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivalua, organitzadora de la jornada Internacional "Els joves NINI: com evitar una generació perduda?" que es va celebrar el passat 27 de juny al CaixaForum, podeu descarregar la documentació de la jornada:

Documentació Jornada sobre joventut, participació i política

Podeu consultar les publicacions relacionades amb les quatre recerques que es van presentar a la jornada sobre joventut, participació i política “De la investigació a l’acció participativa”, a la pàgina web de l'

Concursos i premis per a joves

* Contes breus sobre Europa 2013

Declaració conjunta del Fòrum Europeu de la Joventut i els Consells Nacionals de Joventut

En el marc de la Conferència Intergovernamental sobre Ocupació recentment celebrada a Berlín, els responsables de consells de joventut de diversos països europeus, com Alemanya, Itàlia, Espanya i França i el Fòrum Europeu de la Joventut, s'han reunit amb l'objectiu de plantejar accions reals i concretes per combatre les dramàtiques taxes d'atur juvenil.

Podeu seguir aquest enllaç per accedir a la Declaració dels Consells de Joventut.

DOUE: treball de qualitat en l'àmbit de la joventut

Podeu seguir aquest enllaç per accedir a les Conclusions del Consell sobre la contribució d'un treball de qualitat en l'àmbit de la joventut al desenvolupament, benestar i inclusió social dels joves (2013/C 168/03) DOUE del 16 de juny de 201