VI Jornada de Foment de la Lectura al Prat JOVES I LECTURA