finançament

Portal web de fons europeus #FonsUECat- Informació sobre els ajuts europeus disponibles per a projectes.

El nou servei web #FonsUECat informa de totes les oportunitats de finançament europeu disponibles per als vostres projectes. El portal té l'objectiu de gestionar, impulsar, assessorar i donar suport a la participació de les entitats catalanes en els diferents fons de la Unió Europea (UE).

Prioritats anuals del Programa Europa amb els ciutadans

S'han publicat les Prioritats anuals del Programa Europa amb els ciutadans. Fins ara aquestes prioritats es publicaven anualment, però a partir del 2016 seran plurianuals i aplicables a tot el període restant del Programa.

Nou espai web dedicat als fons de finançament de la Unió Europea (UE)

La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea (SAEUE) ha posat en funcionament un nou espai dedicat als fons de finançament de la Unió Europea (UE) dins el seu web amb l’objectiu de facilitar a les entitats i a la ciutadania de Catalunya una visió de conjunt dels diferents programes i línies de finançament de la UE. Aquesta web ofereix informació actualitzada dels múltiples fons de la UE -identificats per àmbits-, de les convocatòries obertes i d’exemples del que s’ha fet i del que s’està fent a Catalunya amb aquests recursos.