Garantia Juvenil

Contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Fins el 15 de setembre hi ha temps per presentar sol.licituds al SOC per obtenir subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La finalitat d'aquestes ajudes és que els joves millorin la seva ocupabilitat adquirint aptituds i competències derivades de la pràctica laboral. El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa

Les subvencions les poden sol·licitar els ens locals i les entitats sense ànim de lucre.

Resolució de la convocatòria 2016 de les subvencions Xarxa d’impulsors del Programa Garantia Juvenil

Ja ha sortit publicada al DOGC la resolució de convocatòria 2016 de les subvencions Xarxa d’impulsors del Programa Garantia Juvenil. Per a més informació podeu consultar les bases i la convocatòria. A l’annex de la convocatòria podeu consultar la distribució territorial dels impulsors.

Ajuts al treball jove en el marc de la Garantia Juvenil

Ajuts per a la contractació de joves en l'àmbit de l'economia social i a promoure l'autoocupació. Les persones joves d’entre 16 i 29 anys tindran més oportunitats per trobar feina en cooperatives, societats laborals o amb persones treballadores autònomes. El programa de la Garantia Juvenil ha establert un ajut equivalent al salari mínim per tal que aquestes empreses puguin contractar joves inscrits a la Garantia Juvenil entre 6 i 12 mesos.

dijous
10
09:30h
Desembre 2015

Jornada ACTIVA'T: Millora de l'ocupabilitat juvenil des de la participació associativa. Fundació Ferrer i Guàrdia

Jornada ACTIVA'T. Empoderament, inclusió juvenil i millora de l'ocupabilitat des de la participació associativa.

El projecte ACTIVA'T és un projecte encaminat a promoure les oportunitats d'ocupació dels i les joves (d'entre 16 i 29 anys) a partir de la tasca desenvolupada des de l'associacionisme, posant en relació a joves en situació d’atur amb entitats, en les que els i les joves desenvoluparan un procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats.

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Es tracta d'un ajut econòmic que té l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació o la contractació en empreses i entitats de l'economia social i cooperativa.

El Parlament Europeu amplia la Garantia Juvenil

El Parlament Europeu reunit en sessió plenària ha decidit augmentar la quantitat assignada a la