Observatori Català de la Joventut

Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya referent al 4t trimestre de 2016

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves, així com informació sobre els estudis i l’emancipació dels i les joves. Trobareu el text de l’informe aquí.

Situació laboral de les persones joves

1
1

Situació laboral de les persones joves

Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 1r trimestre de 2015 de l’Enquesta de població activa (EPA). L’informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l’Idescat a petició de l’OCJ. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove. 

1